Науково-дослідницькі роботи

1. НДР ДН-02-19 (№ держ. реєстрації 0119U100437) «Фундаментальні основи створення адекватно-спрямованого напружено-деформованого стану мультифункціональних модулів вагоноконструкцій з можливостями перспективного широкого машинобудівного застосування» Керівник проекту: Горбунов М.І., д.т.н., проф. Співвиконавці: Фомін О.В., Фомін В.В., Ловська А.О., Прокопенко П.М., Балковська Г.В., Сова С.С., Ковтанець Т.М., Морнева М.О., Кічкіна О.І., Кічкін О.В., Афанасенко І.М.

2. НДР ДН-05-20 (№ держ. реєстрації 0120U102133) «Розроблення науково-технічних рішень проблеми убезпечення високошвидкісного руху поїздів комбінованого транспорту на залізницях України» Керівник проекту: Дьомін Ю.В., д.т.н., проф. Співвиконавці: Горбунов М.І., Фомін О.В., Ноженко В.С., Сергієнко О.В., Морнева М.О.

3. НДР ДН 01-20 (№ держ. реєстрації 0120U102220) «Теорія та практика системного підходу створення новітнього рухомого складу залізниць мультифункціональним управлінням термомеханічною навантаженністю «колесо-колодка-рейка» для підвищення безпеки, енерго- та ресурсозаощадження» Керівник проекту: Ковтанець М.В., к.т.н., доц. Співвиконавці: Горбунов М.І., Дьомін Р.Ю., Черняк Г.Ю., Кічкіна О.І., Просвірова О.В., Семенов С.О., Кічкін О.В., Фоміна А.М., Біловол Є.О., Коротенко Б.М., Либа А.О.


Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів спеціальності Автомобільний транспорт

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»- план на I семестр 2020-2021 н.р.

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»- план на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»- план на І семестр 2021-2022 н.р.

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»- план на ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»- план на І семестр 2022-2023 н.р.

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»- план на II семестр 2022-2023 н.р.

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»- план на І семестр 2023-2024 н.р.

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»- список учасників

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ»-положення

Студентський науковий гурток «АВТОМОБІЛІСТ» кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин

До наукової діяльності залучаються студенти: спеціальності «Автомобільний транспорт» які розробляють індивідуальні науково-дослідні робити згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри.

Керівник, кандидат технічних наук Шевченко Сергій Іванович, доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин. Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, когнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження. Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;

2) приймати участь в науковому житті кафедри (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань;

4) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання. Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами, в межах наукового гуртка «Автомобіліст». Студенти наукового гуртка є учасниками фахових наукових конференцій, це свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців у галузі автомобільного транспорту. Свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити презентацію робіт із використанням найсучаснішої техніки, студенти відточують на засіданнях наукового гуртка, де вони отримують навички вкрай необхідні в сучасних умовах. Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження і відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.


Наукова робота кафедри

На кафедрі працює наукова школа «Розробка наукових основ і теорії створення високоефективних засобів рейкового транспорту». Загальне керівництво школою здійснює Голубенко О.Л., професор, д.т.н. Останнім часом поглиблено досліджуються питання використання систем керування і регулювання для впливу на процеси контактної взаємодії колеса з рейкою та надійність екіпажної частини 2 докторантами та 9 аспірантами. Перший напрям науково-дослідної роботи, який очолює д.т.н., професор Горбунов М.І., присвячений покращенню тягових і динамічних показників локомотивів, зниження зносу коліс та рейок, а також оптимізації параметрів екіпажної частини для підвищення їх енергоефективності при проектуванні і управління ними в експлуатації.

Напрям науково-дослідної роботи, який очолює к.т.н., професор Могила В.І., присвячений підвищенню енергетичної ефективності силових установок тепловозів удосконаленням процесів згоряння шляхом озонування палива і мастил, а також покращення характеристик тепловозних теплообмінних апаратів і систем. Кожен рік на кафедрі виконується кілька науково-дослідних робіт (НДР) фундаментального та прикладного спрямування. Зокрема, у період з 2019 по 2022 роки кафедрою виконуються три НДР в галузі залізничного транспорту двома галузевими лабораторіями і викладачами кафедри.

Кафедра ЗАТ та ПТМ чотири роки поспіль (2016 – 2019 рр.) займала перше місце у рейтингу з наукової діяльності серед кафедр СНУ ім. В. Даля. Щорічно наукові розробки кафедри приймають участь у міжнародному салоні винаходів та нових технологій «Новий час», де отримано золоті та срібні медалі. Кожен рік проводиться конференція професорсько-викладацького складу, де проходить обговорення наукових досліджень викладачів.

Також кафедра щороку проводить щорічні Міжнародні науково-технічні конференції "Проблеми розвитку рейкового транспорту", Міжнародні науково-практичні конференції "Транспорт і логістика: проблеми та рішення", "Проблеми розвитку транспортних систем і логістики", а також Всеукраїнську студентську конференцію «Проблеми і розвиток транспортних систем з точки зору молоді». У роботі конференцій щорічно беруть участь близько 100 представників організацій із семи країн світу: України, Росії, Литви, Словенії, Польщі, Естонії, Фінляндія й СШA. Активно на кафедрі під керівництвом викладачів проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Щорічно подаються проекти на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді. Студенти кафедри активно приймають участь у стипендіальній програмі Фонду В.Пінчука «Завтра UA», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться навесні.

Кафедра значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться за спеціальностями 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів, 05.22.12 – Промисловий транспорт при кафедрі функціонує спеціалізована вчена рада Д29.051.03 для захисту дисертацій кандидатів та докторів наук.


Наукові напрямки

В період 2020 – 2023 рр. на кафедрі ЗАТ та ПТМ проводяться науково-дослідні роботи за темою «Підвищення ефективності пристроїв, механізмів та технологій на залізничному, автомобільному транспорті та підйомно-транспортних машинах», виконавцями якої є викладачі, докторанти, аспіранти та студенти кафедри. Основні напрямками наукових досліджень, які є складовими цієї теми:

1. Розробка та впровадження методу активації паливо-повітряної суміші тепловозного двигуна внутрішнього згоряння з метою поліпшення його екологічності та економічності. (Виконавці: Могила В.І., Соловйов Г.І., Кортева О.В., Козюберда А. А., Гупалов М.Г.)

2. Теорія та практика системного підходу створення новітнього рухомого складу залізниць з мультифункціональним управлінням термомеханічною навантаженністю «колесо-колодка-рейка» (Виконавці: Ковтанець М.В., Ковтанець Т.М., Ноженко В.С., Сергієнко О.В., Балковська Г.В.)

3. Підвищення ефективності гальмування шляхом удосконалення елементів гальмівної системи (Виконавці: Полупан Є.В., Шевченко С.І.)

4. Розробка методичних та практичних рішень що до інтелектуальної транспортної системи (ІТС) перевезень вантажів на транспорті (Виконавці: Кузьменко С.В., Кічкін О.В., Кічкіна О.І., Сергієнко О.В.)

5. Створення адекватно-спрямованого напружено-деформованого стану мульти-функціональних модулів транспорту (Виконавці: Фомін О.В., Балковська Г.В., Сова С.С., Ковтанець Т.М., Морнева М.О., Кічкіна О.І., Кічкін О.В., Афанасенко І.М.)

6. Розроблення науково-технічних рішень високошвидкісного руху поїздів (Виконавці: Дьомін Ю.В., Фомін О.В., Ноженко В.С., Сергієнко О.В., Морнева М.О.)

7. Зниження динамічних навантажень та енергоспоживання об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки (на прикладі вантажопідйомних кранів) шляхом формування оптимальних за узагальненим критерієм перехідних процесів механізмів (Виконавець: Нєженцев О.Б.)

8. Підвищення зносостійкості деталей транспорту методом іонної імплантації (Виконавець: Климаш А.О.)

9. Діагностування технічного стану та удосконалення конструкцій колодкових гальм (Виконавці: Бойко Г.О., Бойко Т.В.)

10. Аналіз і розробка методів діагностики і обстеження стану елементів інфраструктури залізниць. Вдосконалення методологічної бази (Виконавці: Заверкін А.В., Заверкіна О.А., Шепітько О.В.)

11. Прискорювачі вулканізації та термостабілізації для різних видів гум та шин авто- та мототранспорту (Виконавець: Керемет М.А.)


Основні публікації

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА 2019-2020р.р.


ГрантиГрант для здійснення наукових візитів до Лідського університету, Британська РадаКафедра залізничного, автомобільного транспорту, підйомних та транспортних машин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля започатковує й плідно розвиває наукові зв’язки з Білорусією (Білоруський національний технічний університет, Мінськ), Польщею (Роlitechnika Slaska (Silesian University of Technology), Катовіце), Литвою (Vilnius Gediminas Technical University, Вильнюс), Словаччиною (University of Zilina, Жиліна), Грузією (Грузинський технічний університет, Тбілісі), Великобританією (University of Leeds).

Доцент кафедри Кравченко К.О. пройшла річне стажування у Сілезьській політехніці (Катовіца, Польща) під керівництвом проф. А. Сладковські при фінансуванні у рамках програми «Польський Еразмус для України». Доценти кафедри Ноженко О.С., Кравченко К.О. за кошти гранта від Уряду Словацької республіки пройшли 7-ми місячне стажування у Жилінському університету (University of Zilina Жиліна, Словаччина)., аспірант кафедри Шевченко П.В. проходить стажування в компанії STRUKTON RAIL BV Netherlands.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно приймає участь у конкурсах на отримання фінансування в рамках програми ЄС щодо підтримки наукових досліджень «Горизонт 2020». Викладачі приймають участь у семінарах для більш продуктивної роботи над отриманням грантів, таких як “Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки”, інформаційний захід - Info Day on the 2016-2017 Horizon 2020 Work programme 'Smart, green and integrated transport', який відбувався 05 листопада 2015 р. у Брюсселі режимі он-лайн тощо. В результаті плідної співпраці співробітників кафедри з EURNEX - європейською залізничною мережею досліджень передового досвіду, отримано згоду на входження нашого університету до цієї мережі. 6 співробітників кафедри (проф. Бойко Г.О., проф. Горбунов М.І., проф. Дьомін Ю.В., проф. Могила В.І., доц. Ноженко О.С.) вже є експертами, які представляють наш університет на міжнародному рівні та долучені до оціночної діяльності наукових проектів у галузі залізничного транспорту. Мета цієї мережі - це створення європейської мережі залізничних науково-дослідних інститутів, як гравці світового класу для підтримки залізничної галузі та допомоги членам ЄС створити добре взаємодіючу і конкурентоспроможну залізничну систему всього континенту. EURNEX включає в себе більше 600 дослідників з більш ніж 60 залізничних науково-дослідних інститутів по всій Європі. Долучення нашого університету дозволить нашим науковцям прийняти участь у підготовки наукових європейських проектів, увійти у консорціуми, отримати доступ до передових досліджень у галузі залізничного транспорту тощо. Результатом співпраці з EURNEX стало входження університету у науковий консорціум європейських університетів для підготовки проектної заявки «Optimisation of transport infrastructure including terminals», яку буде подано на розгляд Єврокомісії у січні 2017 року (до консорціуму увійшли FEHRL - Форум європейських національних автомобільних науково-дослідних лабораторій, CERTH - Центр наукових досліджень та технологій-Еллади, Греція, UNIZA – Жилінський університет, Словаччина, DICEA - Департамент по цивільним, будівництва та інженерної екології Sapienza University, Італія, BUT - Брненский технический университет, Чехія та ін.). Проект «Erasmus+ KA107 ICM 2016» (координатор Сілезський технологічний університет) отримав фінансування щодо обміну студентів та викладачів, в консорціум університетів долучився і наш університет, тобто впродовж 2 років наші викладачі та студенті можуть за програмою обміну поїхати до Польщі.

В результаті плідної співпраці співробітників кафедри з закордонними колегами Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля увійшов до Глобальної мережі університетів у галузі залізничного транспорту (Global Network of Railway Universitites) Rail Uni Net поряд з ВНЗ провідних країн, таких як США, Бразилія, Австралія, Португалія, Італія, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Австрія, Німеччина тощо (http://railtalent.org/activities). Кафедра стала переможницею конкурсу щодо отримання гранту за програмою «Інтернаціоналізація вищої освіти», що надається Британською Радою в Україні. Університетом-партнером СНУ ім. В.Даля став один з найбільших університетів Великобританії - Університет Лідса (University of Leeds). Грантові кошти будуть спрямовані на співпрацю та обмін досвідом між університетами, низку заходів з академічної мобільності представників українських та британських вищих навчальних закладів. У вересні 2016 року вже проведено перший візит до Лідсу (Великобританія), результатом чого стало досягнення домовленостей щодо спільних публікацій, проведення спільної он-лайн конференції, намічено шляхи щодо подальшої співпраці в напрямку спільних грантових пропозицій.

Професор кафедри Дьомін Ю.В. взяв участь у одному із найбільш масштабних заходів в українсько-польському економічному співробітництві – IV Міжнародному форумі «День українського бізнесу», що відбувся у Варшаві в Міністерстві розвитку Республіки Польща. На секції «Українська транспортна галузь з погляду привабливості для іноземних інвесторів» професор кафедри залізничного та автомобільного транспорту СНУ ім. В.Даля Юрій Дьомін виступив як експерт IMWG з доповіддю «Як забезпечити поліпшення інтермодальних перевезень між Польщею та Україною: техніко-технологічні аспекти», ряд пропозицій зараз розглядається на рівні Міністерстві розвитку Республіки Польща та Міністерства інфраструктори України, у ПАТ «УЗ». М.н.с. Цихмістро С.О. отримав тревел-грант на відвідування Зимової школи під егідою проекту «IncoNet - Східне партнерство» з 21-го до 25-го листопада у Відні (Австрія) під назвою "Енергоефективність – міжнародний проектний менеджмент: від теорії до практики", в результаті чого буде прийнято участь у тренінгах з успішної підготовки проектних пропозицій в рамках програми Горизонт 2020 та отримано можливість щодо пошук контактів для майбутнього співробітництва в рамках програми Горизонт 2020.р. За результатами наукової діяльності та міжнародного співробітництва студент спеціальності приймав участь у науковому семінарі з доповідю: «Al-dotiertes Zinkoxid in Transportengineering und Herstellung von Nanolayern» (докладач Zaverkin V., керівник Eisele R., консультант Заверкін А.В.).

Кафедра проводить підготовку фахівців для іноземних держав. За останні 5 років кількість студентів іноземців збільшувалась, але у зв’язку з бойовими діями в Луганській області кількість студентів іноземців значно зменшилася. На кафедрі в теперішній час навчається чотири іноземні студенти з Росії, Туркменістану.

Практичне впровадження результатів досліджень кафедри здійснювалось в діяльності транспортно-експедиційній компанії «AVA Carrier, LLC» (США). В цій компанії пройшли стажування співробітник Водолазський О.О., студент групи Тл-731 Глущенко М.І.

Кафедра формує високий рівень інформаційної відкритості та інтеграції в міжнародну систему науки та освіти на підставі розвитку наукових комунікацій. У 2010-2013 роках проводилися міжнародні конференції «Проблеми розвитку рейкового транспорту», де приймали участь представники наукової спільноти залізничної галузі з України, Росії, Польщі, Естонії, Болгарії, Грузії. На цих конференціях з’являлися міцні наукові стосунки. Проведення конференцій сприяло перенесенню досвіду з проведення дистанційного та аудиторного навчання також ознайомлено з передовими досягненнями на залізничному транспорті. Викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних конференціях та симпозіумах, наприклад, міжнародній науково-технічній конференції «Наука – образованию, производству, экономике» 2010-2016 рр. (Білорусь), International Scientific Conferens «TRANSPORT PROBLEMS», 2015 р (Польща), тощо.