Навчально-методична діяльність

 
Освітньо-професійна програма Транспортні Системи(магістерський рівень вищої освіти)
Освітньо-професійна програма підйомно-транспортні,дорожні,будівельні,меліоративні машини та обладнання(магістерський рівень вищої освіти)
Освітньо-професійна програма Логістика автомобільного транспорту(магістерський рівень вищої освіти)
Освітньо-професійна програма залізничний транспорт(магістерський рівень вищої освіти)
Освітньо-професійна програма залізничний транспорт(бакалаврський рівень вищої освіти)

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі працює наукова школа «Розробка наукових основ і теорії створення високоефективних засобів рейкового транспорту». Загальне керівництво школою здійснює Голубенко О.Л., професор, д.т.н. Останнім часом поглиблено досліджуються питання використання систем керування і регулювання для впливу на процеси контактної взаємодії колеса з рейкою та надійність екіпажної частини 2 докторантами та 7 аспірантами.

Перший напрям науково-дослідної роботи, який очолює д.т.н., професор Горбунов М.І., присвячений покращенню тягових і динамічних показників локомотивів, зниження зносу коліс та рейок, а також оптимізації параметрів екіпажної частини для підвищення їх енергоефективності при проектуванні і управління ними в експлуатації.

Другий напрям науково-дослідної роботи, який очолює к.т.н., професор Могила В.І., присвячений підвищенню енергетичної ефективності силових установок тепловозів удосконаленням процесів згоряння шляхом озонування палива і мастил, а також покращення характеристик тепловозних теплообмінних апаратів і систем. Кожен рік на кафедрі виконується кілька науково-дослідних робіт (НДР) фундаментального та прикладного спрямування. Зокрема, у 2016 році кафедрою виконуються три НДР в галузі залізничного транспорту двома галузевими лабораторіями і викладачами кафедри.

Щорічно наукові розробки кафедри приймають участь у міжнародному салоні винаходів та нових технологій «Новий час», де отримано золоті та срібні медалі. Кожен рік проводиться конференція професорсько-викладацького складу, де проходить обговорення наукових досліджень викладачів.

Також кафедра щороку проводить щорічні Міжнародні науково-технічні конференції "Проблеми розвитку рейкового транспорту", "Проблеми розвитку транспортних систем і логістики", а також Всеукраїнську студентську конференцію «Проблеми і розвиток транспортних систем з точки зору молоді». У роботі конференцій щорічно беруть участь близько 100 представників організацій із сьома країн світу: України, Росії, Словенія, Польщі, Естонії, Фінляндія й СШA. Активно на кафедрі під керівництвом викладачів проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Щорічно подаються проекти на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді. Студенти кафедри активно приймають участь у стипендіальній програмі Фонду В.Пінчука «Завтра UA», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться навесні.

Кафедра значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться за спеціальностями 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів, 05.22.12 – промисловий транспорт при кафедрі функціонує спеціалізована вчена рада Д29.051.03 для захисту дисертацій кандидатів та докторів наук.


Міжнародна діяльність

Кафедра залізничного, автомобільного транспорту, підйомних та транспортних машин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля започатковує й плідно розвиває наукові зв’язки з Білорусією (Білоруський національний технічний університет, Мінськ), Польщею (Роlitechnika Slaska (Silesian University of Technology), Катовіце), Литвою (Vilnius Gediminas Technical University, Вильнюс), Словаччиною (University of Zilina, Жиліна), Грузією (Грузинський технічний університет, Тбілісі), Великобританією (University of Leeds).

Доцент кафедри Кравченко К.О. пройшла річне стажування у Сілезьській політехніці (Катовіца, Польща) під керівництвом проф. А. Сладковські при фінансуванні у рамках програми «Польський Еразмус для України». Доценти кафедри Ноженко О.С., Кравченко К.О. за кошти гранта від Уряду Словацької республіки пройшли 7-ми місячне стажування у Жилінському університету (University of Zilina Жиліна, Словаччина)., аспірант кафедри Шевченко П.В. проходить стажування в компанії STRUKTON RAIL BV Netherlands.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно приймає участь у конкурсах на отримання фінансування в рамках програми ЄС щодо підтримки наукових досліджень «Горизонт 2020». Викладачі приймають участь у семінарах для більш продуктивної роботи над отриманням грантів, таких як “Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки”, інформаційний захід - Info Day on the 2016-2017 Horizon 2020 Work programme 'Smart, green and integrated transport', який відбувався 05 листопада 2015 р. у Брюсселі режимі он-лайн тощо. В результаті плідної співпраці співробітників кафедри з EURNEX - європейською залізничною мережею досліджень передового досвіду, отримано згоду на входження нашого університету до цієї мережі. 6 співробітників кафедри (проф. Бойко Г.О., проф. Горбунов М.І., проф. Дьомін Ю.В., проф. Могила В.І., доц. Ноженко О.С.) вже є експертами, які представляють наш університет на міжнародному рівні та долучені до оціночної діяльності наукових проектів у галузі залізничного транспорту. Мета цієї мережі - це створення європейської мережі залізничних науково-дослідних інститутів, як гравці світового класу для підтримки залізничної галузі та допомоги членам ЄС створити добре взаємодіючу і конкурентоспроможну залізничну систему всього континенту. EURNEX включає в себе більше 600 дослідників з більш ніж 60 залізничних науково-дослідних інститутів по всій Європі. Долучення нашого університету дозволить нашим науковцям прийняти участь у підготовки наукових європейських проектів, увійти у консорціуми, отримати доступ до передових досліджень у галузі залізничного транспорту тощо. Результатом співпраці з EURNEX стало входження університету у науковий консорціум європейських університетів для підготовки проектної заявки «Optimisation of transport infrastructure including terminals», яку буде подано на розгляд Єврокомісії у січні 2017 року (до консорціуму увійшли FEHRL - Форум європейських національних автомобільних науково-дослідних лабораторій, CERTH - Центр наукових досліджень та технологій-Еллади, Греція, UNIZA – Жилінський університет, Словаччина, DICEA - Департамент по цивільним, будівництва та інженерної екології Sapienza University, Італія, BUT - Брненский технический университет, Чехія та ін.). Проект «Erasmus+ KA107 ICM 2016» (координатор Сілезський технологічний університет) отримав фінансування щодо обміну студентів та викладачів, в консорціум університетів долучився і наш університет, тобто впродовж 2 років наші викладачі та студенті можуть за програмою обміну поїхати до Польщі.

В результаті плідної співпраці співробітників кафедри з закордонними колегами Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля увійшов до Глобальної мережі університетів у галузі залізничного транспорту (Global Network of Railway Universitites) Rail Uni Net поряд з ВНЗ провідних країн, таких як США, Бразилія, Австралія, Португалія, Італія, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Австрія, Німеччина тощо (http://railtalent.org/activities). Кафедра стала переможницею конкурсу щодо отримання гранту за програмою «Інтернаціоналізація вищої освіти», що надається Британською Радою в Україні. Університетом-партнером СНУ ім. В.Даля став один з найбільших університетів Великобританії - Університет Лідса (University of Leeds). Грантові кошти будуть спрямовані на співпрацю та обмін досвідом між університетами, низку заходів з академічної мобільності представників українських та британських вищих навчальних закладів. У вересні 2016 року вже проведено перший візит до Лідсу (Великобританія), результатом чого стало досягнення домовленостей щодо спільних публікацій, проведення спільної он-лайн конференції, намічено шляхи щодо подальшої співпраці в напрямку спільних грантових пропозицій.

Професор кафедри Дьомін Ю.В. взяв участь у одному із найбільш масштабних заходів в українсько-польському економічному співробітництві – IV Міжнародному форумі «День українського бізнесу», що відбувся у Варшаві в Міністерстві розвитку Республіки Польща. На секції «Українська транспортна галузь з погляду привабливості для іноземних інвесторів» професор кафедри залізничного та автомобільного транспорту СНУ ім. В.Даля Юрій Дьомін виступив як експерт IMWG з доповіддю «Як забезпечити поліпшення інтермодальних перевезень між Польщею та Україною: техніко-технологічні аспекти», ряд пропозицій зараз розглядається на рівні Міністерстві розвитку Республіки Польща та Міністерства інфраструктори України, у ПАТ «УЗ». М.н.с. Цихмістро С.О. отримав тревел-грант на відвідування Зимової школи під егідою проекту «IncoNet - Східне партнерство» з 21-го до 25-го листопада у Відні (Австрія) під назвою "Енергоефективність – міжнародний проектний менеджмент: від теорії до практики", в результаті чого буде прийнято участь у тренінгах з успішної підготовки проектних пропозицій в рамках програми Горизонт 2020 та отримано можливість щодо пошук контактів для майбутнього співробітництва в рамках програми Горизонт 2020.р. За результатами наукової діяльності та міжнародного співробітництва студент спеціальності приймав участь у науковому семінарі з доповідю: «Al-dotiertes Zinkoxid in Transportengineering und Herstellung von Nanolayern» (докладач Zaverkin V., керівник Eisele R., консультант Заверкін А.В.).

Кафедра проводить підготовку фахівців для іноземних держав. За останні 5 років кількість студентів іноземців збільшувалась, але у зв’язку з бойовими діями в Луганській області кількість студентів іноземців значно зменшилася. На кафедрі в теперішній час навчається чотири іноземні студенти з Росії, Туркменістану.

Практичне впровадження результатів досліджень кафедри здійснювалось в діяльності транспортно-експедиційній компанії «AVA Carrier, LLC» (США). В цій компанії пройшли стажування співробітник Водолазський О.О., студент групи Тл-731 Глущенко М.І.

Кафедра формує високий рівень інформаційної відкритості та інтеграції в міжнародну систему науки та освіти на підставі розвитку наукових комунікацій. У 2010-2013 роках проводилися міжнародні конференції «Проблеми розвитку рейкового транспорту», де приймали участь представники наукової спільноти залізничної галузі з України, Росії, Польщі, Естонії, Болгарії, Грузії. На цих конференціях з’являлися міцні наукові стосунки. Проведення конференцій сприяло перенесенню досвіду з проведення дистанційного та аудиторного навчання також ознайомлено з передовими досягненнями на залізничному транспорті. Викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних конференціях та симпозіумах, наприклад, міжнародній науково-технічній конференції «Наука – образованию, производству, экономике» 2010-2016 рр. (Білорусь), International Scientific Conferens «TRANSPORT PROBLEMS», 2015 р (Польща), тощо.