Підготовка бакалаврівЗалізничний транспорт: локомотиви, вагони, дизель- та електропоїзди тощо. Діяльність випускника можлива i в інших сферах, що пов’язані з транспортною та іншою технікою, яка має певну конструктивну та технологічну єдність, або подібність з основними об’єктами його діяльності. Наприклад, трамваї, поїзди метрополітену, шахтний, кар’єрний, промисловий та інші види рейкового рухомого складу.

ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"(273 - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР)


Автомобільний транспорт: зразки техніки автомобільного транспорту різного призначення, об’єктів інфраструктури; нормативно-технічна документація по техніці, технології автомобільного транспорту та об’єктам інфраструктури; методи і засоби створення, експлуатації, ремонту та контролю якості об'єктів автомобільного транспорту в цілому, а також їх окремих агрегатів, підсистем і деталей.

ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(274 - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР)


Транспортні технології (транспортні системи): транспортні системи та технології роботи видів транспорту (автомобільний, залізничний, морський, трубопровідний, міський), їх взаємодія; транспортні системи промислових вузлів, регіонів, міст, пунктів взаємодії видів транспорту, в портах та митних терміналах; перевантажувальні комплекси, об’єкти транспортної інфраструктури.
Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання): Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання): процеси, устаткування та організація галузевого машинобудівного виробництва підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; засоби і методи випробовування та контролювання якості та надійності підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; системи технічної документації, метрології та стандартизації.


Підготовка аспірантів та докторантів

Аспірантура та докторантура в університеті є основною формою підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється очною та заочною формами навчання

срок навчання чотири роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється очною та заочною формами навчання

срок навчання два роки.

Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і докторантури здійснює аспірантура і докторантура та Вчена рада СНУ ім. В. Даля Вступ до аспірантури і докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Положення, умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН, та правил прийому до СНУ ім. В. Даля.

Згідно ліцензійного набору на кафедрі проходять курс навчання 3 докторанта та 10 аспірантів очного та заочного форм навчання. Керівництво аспірантами і докторантами здійснюють провідні викладачі кафедри професори: М.І. Горбунов, Ю.В.Дьомін, В.І.Могила, О.І.Кічкіна. За останні 5 років успішно закінчили навчання та захистили кандидатские дисертації аспіранти –Ковтанець М.В.(2015р. .,н. кер. М.І Горбунов), Ноженко В.С.(2016р.,н. кер. М.І Горбунов), Скліфус Я.В. (2016р.,н. кер. В.І.Могила), Ануфрієв.А.Д.(2017р. н.кер. М.І.Горбунов), Коваленко В.В. .(2017р. н.кер. М.І.Горбунов), Кара С.В. . (2018р., н.кер. М.І.Горбунов), Просвирова о.В. (2018р., н.кер. М.І.Горбунов), Фомін В.В.(2019р.,н.кер. М.І.Горбунов), Потапенко О .О.(2019р.,н.кер. В.І.Могила). Дисертацію доктора наук захистив докторант Дьомін Р.Ю. (2018р.,н.конс. М.І.Горбунов).


Правила прийому та вступні іспити

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВСТУПУ СНУ ім.В.Даля


ПРАВИЛА ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРНАТУРІ СНУ ім.В.ДаляПідготовка магістрівЗалізничний транспорт: локомотиви, вагони, дизель- та електропоїзди тощо. Діяльність випускника можлива i в інших сферах, що пов’язані з транспортною та іншою технікою, яка має певну конструктивну та технологічну єдність, або подібність з основними об’єктами його діяльності. Наприклад, трамваї, поїзди метрополітену, шахтний, кар’єрний, промисловий та інші види рейкового рухомого складу.

ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"(273 - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР)


Автомобільний транспорт:зразки техніки автомобільного транспорту різного призначення, об’єктів інфраструктури; нормативно-технічна документація по техніці, технології автомобільного транспорту та об’єктам інфраструктури; методи і засоби створення, експлуатації, ремонту та контролю якості об'єктів автомобільного транспорту в цілому, а також їх окремих агрегатів, підсистем і деталей.

ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(274 - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР)


Транспортні технології (транспортні системи):транспортні системи та технології роботи видів транспорту (автомобільний, залізничний, морський, трубопровідний, міський), їх взаємодія; транспортні системи промислових вузлів, регіонів, міст, пунктів взаємодії видів транспорту, в портах та митних терміналах; перевантажувальні комплекси, об’єкти транспортної інфраструктури.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ)


Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання): процеси, устаткування та організація галузевого машинобудівного виробництва підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; засоби і методи випробовування та контролювання якості та надійності підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; системи технічної документації, метрології та стандартизації.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА З ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ, ДОРОЖНІ,БУДІВЕЛЬНІ,МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ)