Студентський актив

Студентська Рада університету


_____________________________________________ СТУДЕНТСЬКА РАДА ННІТБ

Вітковський Владислав Миколайович – Голова студентської ради НН ІТБ

Лащініна Анна Володимирівна – Заступник голови студентської ради НН ІТБ

Трихліб Ольга Вікторівна – секретар студентської ради НН ІТБ

Лобко Дар’я Іванівна – голова культ-масового відділу студентської ради НН ІТБ

Надточий Євген Миколайович – голова спортивного відділу студентської ради НН ІТБ


Наукові та навчальні активності студентів

Конкурси студентських наукових робіт:

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальностями: 274 «Автомобільний транспорт» і 275 «Транспортні технології». За результатами наукових доповідей та захисту робіт диплом ІІ ступеня отримали Рудь І.О. (ст. гр. ТЛ-731), Ярош Я.А. «Оптимізація вагових норм поїздів при обслуговуванні підприємств промислового залізничного транспорту» (науковий керівник – доц. Кузьменко С.В.) та диплом ІІІ ступеня – Грицаєнко С.В. (ст. гр. ЛЛГ-16дм), Курчік П. «Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини (науковий керівник – проф. Горбунов М.І.).

У Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з спеціальності «Логістика» 2018 р.) Єгорова Г.В. посіла ІІІ-є місце (науковий керівник – доц. Кічкіна О.І.). У Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з напряму «Транспортні технології» (м. Кременчук) у 2012р. – посіли 2 місце Кавун Д.М, 3-є місце - Сачко М.О. У 2013р. І місце отримав Шевченко П.В. (науковий керівник – доц. Кічкіна О.І.). У 2015 р. – ІІІ місце отримав Іванов Д.С. (науковий керівник – доц. Кічкіна О.І.). У 2018 2 місце, 2018р. отримала студентка Кіях А.А. (АТ-17дм) (науковий керівник – доц. Кузьменко С.В.), 3 місце - студенти Рудь І.О та Глущенко М.І. (керівник ст. викл. Кічкін О.В.) Стипендіати конкурсу «Завтра.ua» були у 2009 - Ноженко В., 2010 - Коваленко В., 2012 - Просвірова О., 2013р, - Кравченко К.І., Кошелева О., Бережний А., 2014р - Шевченко П., Кара С.

Олімпіади:

Другой етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Транспортні системи» (квітень 2017 р., Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова). За підсумками олімпіади друге місце отримав магістр спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Олександр Мірненко. Ганна Єгорова, Катерина Гаркавенко та Ірина Рудь (студентки гр. ТЛ-731) (науковий керівник – доц. Кічкіна О.І.).

2014р. Всеукраїнська студентська олімпіада з спеціальності «Логістика» - Шевченко П.В (2-е місце)., м. Донецьк.

2016-17 н.р. Всеукраїнська студентська олімпіада з спеціальності «Транспортні системи» Мірненко О.О. (2-е місце)., м. Харків.

2014-15 н.р. 3-є командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з спеціальності «Логістика», м. Харків.

2015-16 н.р. 1-е командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з спеціальності «Логістика», м. Харків

2015-16 н.р. 1-е командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з спеціальності «Транспортні системи», м. Харків

2017 -18 н.р. 2-е командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з спеціальності «Транспортні системи», м. Харків

2017 -18 н.р. 3-є командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з спеціальності «Логістика», м. Харків

Всеукраїнський конкурс УЛА «Логістика Євробачення» призове місце та грошова винагорода (Команда студентів: Мірненко О.О., Єгорова Г.В., Прийменко В., Рудь І.О., Гаркавенко К.

У 2019 р. аспірант кафедри Шевченко П.В. виграв грант на навчання за спеціальністю: MSc Transport Planning and Business Management (full time). Факультет: Faculty of Science, Agriculture &Engineering , Університет: Newcastle University

У 2011 році кафедра провела Всеукраїнську студентську конференцію «Проблеми і розвиток транспортних систем з точки зору молоді», у 2013 і 2014 роках міжнародну інтернет конференцію молодих учених і студентів «Проблеми розвитку транспортних систем у євразійському регіоні».


Гордість кафедри


Спільна робота студентів Арменчу Альони (науковий керівник д.т.н., проф. зав. кафедрою ЕП і ТВР ОНМУ - Кириллова О.В.) та студента-автомобіліста Бухова Андрія (науковий керівник к.т.н., доц. професор кафедри ЗАТ та ПТМ СНУ ім. В .Даля – Кічкіна О.І.), що присвячена взаємодії портів з наземним транспортом через «сухий порт» було подано на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. 22.04.2021 року робота була представлена у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей – Суднобудування та водний транспорт (секція експлуатація флоту і портів) і нагороджена дипломом І ступеню - ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!!

Диплом за 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт - робота студента-автомобіліста кафедри ЗАТПТМ СНУ ім.Даля спеціальності «Автомобільний транспорт» Реуки Микити Євгеновича з темою «Викиди автотранспорту» (науковий керівник доцент кафедри Шевченко Сергій Іванович)Диплом за 2 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт - спільна робота студентів кафедри ЗАТПТМ СНУ ім.Даля та Жилінського Університету(Словаччина)Диплом за 3 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт - спільна робота студентів кафедри ЗАТПТМ СНУ ім.Даля та Жилінського Університету(Словаччина)Єгорова Ганна отримала перемогу та диплом третього ступеня у фінальному турі всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт (науковий керівник доцент Кічкіна Олена Іванівна).Кіях Анна, студентка групи ЛЛГ17-дм отримала перемогу та диплом другого ступеня у фінальному турі конкурсу наукових студентських робіт (науковий керівник доцент Кузьменко Сергій Валентинович).

Глущенко Микола і Рудь Ірина, студенти групи АТ17-дм отримали перемогу та дипломи третього ступеня у фінальному турі конкурсу наукових студентських робіт (науковий керівник старший викладач Кічкін Олексій Вікторович).Команда - переможець Всеукраїської студентської олімпіади з логістики та транспортних систем 2018 рокуКоманда - переможець Всеукраїської студентської олімпіади з логістики та транспортних систем 2017 рокуКоманда - переможець Всеукраїської студентської олімпіади з логістики 2016 року


Дозвілля та гуртожиток

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 2019 РІК


Студентські конференції

4 грудня 2020 року у м. Сєвєродонецьк (Україна) на базі СНУ ім В. Даля пройшла ХІ всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Майбутній науковець – 2020”, в якій он-лайн взяли участь студенти-магістри кафедри ЗАТ та ПТМ. В збірнику матеріалів конференції опубліковані їх тези доповідей, щодо досліджень за темами магістерських робіт.


_____________________________________________

Сертифікат учасника 2 Всеукраїнської інтернет-конференції "Технічні науки в Україні - сучасні тенденції розвитку" 2020 рокуСТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2020 РІКСТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2019 РІКСТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2018 РІКСТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2017 РІКСТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2015 РІКУЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ - ПЛАН


Міжнародні студентські програми

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ТА ГРАНТИ


_____________________________________________