Міжнародне партнерство

Висококваліфіковані викладачі кафедри приймають участь у спільному українсько-литовському проекті «Розробка наукоємних методів інженерії поверхонь високонавантаженого контакту «колесо-рейка» для забезпечення конкурентоспроможності, екологічності та енергоефективності залізничних перевезень», No. S-LU-18-12, Литва-Україна, 2018.

Кафедра має багаторічні плідні партнерські стосунки з Жилінським університетом, м. Жиліна (Словачина),

Лекція ing. Jan Dizo, PhD - викладача Жилінського Університету для студентів-залізничників кафедри ЗАТПТМ на тему "Investigation of the vertical vibration of a locomotive by means of a simplified planar model"

Сілезьким технологічним університетом, м. Глівіце (Польща),
Технічним університетом, м. Софія (Болгарія),

Вільнюським технічним університетом ім. Гедімінаса (Литва).Університетом Ньюкастла (Велика Британія).

Зустріч за результатами навчання випускника кафедри ЗАТПТМ в університеті Н'юкастла


Видатні випускники кафедри

1. КОНЯЄВ Олексій Миколайович (1926 – 1999 рр.). Доктор технічних наук (1972 р.), професор (1974 р.). Заслуженій працівник вищої школи Україні (1981 р.). Академік інженерної академії України і член-кореспондент Міжнародної Інженерної академії. Академік транспортних академій України і Росії. З 1974 по 1993 рр. - ректор Луганського машинобудівного інституту. З 1993 по 1997 рр. - президент Східноукраїнського державного університету (зараз Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Учасник Великої Вітчизняної війни. Депутат Луганської обласної ради шести скликань. Почесній громадянин міста Луганська з листопада 1993 р. Нагороджений вітчизняними орденами і медалями.

2. ГОЛУБЕНКО Олександр Леонідович. Доктор технічних наук (1987 р.), професор (1989 р.). член-кореспондент Міжнародної Інженерної академії. Академік транспортних академій України і Росії, член-кореспондент Академії педагогічних наук України. Заслужений діяч науки і техніки України (1990 р.). Почесний залізничник України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.). Почесній громадянин міста Луганська з 2000 р. З 1997 р. по 2015 р. - ректор Східноукраїнського державного університету (зараз Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Голова Наглядової Ради університету (2015).

3. АНТИПОВ Валентин Олексійович (1946 – 2010 рр.). У 1969 році закінчив Луганський машинобудівний інститут за спеціальністю «Локомотивобудування», отримавши кваліфікацію інженера-механіка. На Луганському тепловозобудівному заводі працював начальником цеху, заступником директора заготовчо-зварювального виробництва, потім головою профкому виробничого об’єднання «Луганськтепловоз». З 1998 року член-кореспондент Луганського відділення Української інженерної академії. До серпня 2010 р. обіймав посаду Голови Жовтневої районної у м. Луганську Ради народних депутатів.

4. ТКАЧЕНКО Віктор Петрович. Доктор технічних наук (1999 р.), професор (2001 р.), академік ТАУ. За багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та особистий внесок у наукові дослідження В. П. Ткаченка нагороджено кількома Почесними грамотами університету, Головного управління освіти і науки Луганської Облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України. Він відзначений знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «Винахідник СРСР». З 2008 р. професор В. П. Ткаченко працював на посаді першого проректора Донецької академії автомобільного транспорту. З 2016 р. завідувач кафедри Тягового рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та технологій.

5. ШОСТАК Володимир Петрович. У 1978 році закінчив з відзнакою Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Локомотивобудування». Після закінчення інституту працював майстром на тепловозобудівному заводі. Директор АОЗТ «Компанії «Айдар Ліга», голова Наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Східні ресурси».

6. МАРЧЕНКО Дмитро Миколайович, д.т.н., професор. У 1990 році закінчив Луганський машинобудівний інститут за спеціальністю «Локомотивобудування». У 2009 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Професор кафедри «Комп’ютерні системи та мережі». З 2014 року працює першим проректором Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

7. ГОРБУНОВ Микола Іванович, д.т.н., професор, заслужений винахідник України, академік Транспортної академії України (ТАУ), заслужений діяч ТАУ, експерт Департаменту атестації кадрів МОН України. У 1981 р. з відзнакою закінчив, будучи Ленінським стипендіатом, Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Підйомно-транспортні машини та обладнання». Науково-педагогічну роботу розпочав з 1981 р. на кафедрі локомотивобудування Ворошиловградського машинобудівного інституту на посаді молодшого наукового співробітника. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію та отримав вчене звання старшого наукового співробітника по кафедрі локомотивобудування. У 2006 р. після захисту докторської дисертації М.І. Горбунова призначено на посаду професора кафедри залізничного транспорту. З 2016 року обіймає посаду завідуючого кафедри «Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин» Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

8. КУЗЬМЕНКО Сергій Валентинович к.т.н., доцент. Закінчив з відзнакою у 1995 р., за спеціальністю «Локомотиви», отримав кваліфікацію інженер-механік. З 2017 р. директор навчально-наукового інституту «Транспорту і будівництва» Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

9. НОСКО Павло Леонідович, д.т.н., професор, член наукової ради МОН України; академік Підйомно-транспортної академії наук України, академік Міжнародної академії інформатизації, член-кореспондент Інженерної академії України, член Японського товариства інженерів-механіків (1989–1995). У 1982 році з відзнакою закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Промисловий транспорт». Навчався в аспірантурі МВТУ ім Н. Баумана. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка методики оцінки навантаженості остова колісного трактора з метою зниження його маси». Почав працювати викладачем на кафедрі теорії механізмів і машин ВМІ. У 1989–1991 роках проходив наукове стажування в Інституті індустріальних наук Токійського університету. У 2000 році захистив докторську дисертацію на тему «Багатопараметричний синтез машинобудівних конструкцій». У 2001–2015 роках завідував кафедрою машинознавства університету. У 2009–2013 роках працював проректором з науково-педагогічної роботи. З 2015 року працює професором на кафедрі машинознавства НАУ.

10. БОЙКО Григорій Олексійович, к.т.н., доцент, член-кореспондент Підйомно-транспортної академії наук України. У 1982 році закінчив з відзнакою Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Підйомно-транспортні машини і обладнання». У 1995 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Підйомно-транспортні машини». У 2000 році обрано членом-кореспондентом Підйомно-транспортної академії наук України. Трудова біографія Бойка Г.О. розпочалась у 1982 році і весь час нерозривно пов’язана з роботою в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля (на той час – Ворошиловградський машинобудівний інститут). Обіймав посади завідувача експертно-діагностичної науково-дослідної лабораторії, доцента, професора кафедри підйомно-транспортної техніки, завідувача кафедри з 2014 по 2016 рік. З лютого 1999 року – на посаді начальника науково-дослідної частини університету. У серпні 2014 року безпосередньо організовував роботу науково-дослідної частини Університету і поновлення навчального процесу кафедри підйомно-транспортної техніки у нових умовах після переїзду із зони бойових дій (м. Луганськ) до м. Сєвєродонецьк. Має відзнаки та нагороди: Почесна грамота МОН України, грамота Академії педагогічних наук України, цінний подарунок Голови Верховної Ради України, нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти».

11. ЧЕРНЕЦЬКА-БІЛЕЦЬКА Наталія Борисівна д.т.н., проф. У 1978 році закінчила Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Промисловий транспорт». Завідувачка кафедрою «Логістичного управління та безпеки руху на транспорті» навчально-наукового інституту «Транспорту і будівництва» Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

12. САФОНОВ Борис Дмитрович. У 1995 році закінчив Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Локомотивобудування». Після закінчення інституту працював на підприємстві «Луганська ТЕС». З 2019 р. директор ДТЕК «Луганська ТЕС».

13. ПРОТОЧЕНКО О.М. Закінчив у 2011 році Східноукраїнський національний університет за спеціальністю «Транспортні системи». До 2017 р обіймав посаду начальника Скадовської філії «АМПУ». 2017-2019 р. - керівник Миколаївської філій державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації Миколаївського морського порту)

14. ЗАГНОЙКО Є.В. Закінчив Східноукраїнський національний університет, кафедра «Транспортні системи» і отримав кваліфікацію інженер з транспорту. Обіймав посаду начальника залізничного цеху ПрАТ «Сєвєродонецького об’єднання Азот »

15. ВОДОЛАЗСЬКИЙ О.О. Закінчив Східноукраїнський національний університет за спеціальністю «Організація перевезень на промисловому транспорті» у 2002 році. Керівник транспортної компанії «AVA Carrier» США, штат Небраска.

16. КАРПЕНКО К.Г. Закінчив Східноукраїнський національний університет у 2011 р. за спеціальністю «Транспортні системи». Обіймав посади керівника дослідницької лабораторії, керівника відділу планування транспортної логістики групи компаній «Нова Пошта», керівника управління транспортної логістики «Укрпошти»


Вітчизняні партнери

Кафедра має багатогранні партнерські стосунки з вищіми навчальними закладами, науковими організаціями та галузевими промисловими підприємствами, такими як:

Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування».

Договір про наукове консультування з УКРНДІ ВАГОНОБУДУВАННЯ 2019 року

Державний Університет Інфраструктури та Технологій,

Договір про співпрацю з ДУІТ 2017 року


Одеський Національний Морський Університет,

Договір про співпрацю з OHMУ 2017 року


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,

Договір про співпрацю з Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАН України 2018 року

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «ТРАНСМАШ» ,

Договір про про наукове консультування з НВЦ ТРАНСМАШ 2020 року

Договір про про наукове консультування з НВЦ ТРАНСМАШ 2018 року

Локомотивне депо Слов'янск ТЧ-2:

Начальник СП Cлов'янське локомотивне депо В.М.Кудрявцев поздоровив співробітників, які успішно завершили курс навчання в магістратурі СНУ ім. В.Даля та на "відмінно" захистили кваліфікаційні дипломні роботи магістрів зі спеціальності 273 "Залізничний транспорт" освітньо-професійній програми "Локомотиви та локомотивне господарство"


ПАТ Укрзалізниця,

Завод ім.Малишева,

Державний Університет Залізничного Транспорту,

Дніпровський Національний Університет Залізничного Транспорту ім.В.Лазаряна,Северодонецьке ТОВ ДОНБАСПРОМТРАНС,


Северодонецьке ТОВ «ОГЗТ»,


Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту,

Лисічанський завод «Строммашина»,


Лисічанський нафтопереробний завод,


Сєвєродонецький хімкомбінат «Азот»,