Спеціальності та освітні програмиЗалізничний транспорт:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВРА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


Автомобільний транспорт:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ


Транспортні технології (транспортні системи):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ)


Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА З ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ, ДОРОЖНІ,БУДІВЕЛЬНІ,МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ)

Інформація навчального процесу

_____________________________________________________________________________________ Поточний розклад занять, сесії та консультацій з сайту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Графік освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік


Система дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля

Вибіркові дисципліниЗалізничний транспорт:Інформаційні технології в управлінській та науковій діяльності (1 семестр-магістр)

Транспортні засоби спеціалізованих залізничних перевезень (1 семестр-магістр)

Новітні технології в локомотиво- та вагонобудуванні (1семестр -магістр)

Взаємодія рухомого складу залізниць з технічними засобами транспорту (3 семестр-магістр)

Організація науковоЇ та винахідницької діяльності (3 семестр-магістр)

Техніко-економічне обґрунтування проектів (3 семестр-магістр)

Технічні основи створення машин (3 семестр-магістр)

АСУ в локомотивному господарстві (2 семестр-магістр)

Енергохолодильні системи (2 семестр-магістр)

Математичні методи та моделі в спеціалізованих задачах залізничного транспорту (2 семестр-магістр)

Автомобільний транспорт:


Технологія виробництва і ремонту автомобілів (3 семестр)

Безпека руху на транспорті (3 семестр)

Технічні основи створення машин (3 семестр)

Логістика (3 семестр)

Моделювання транспортних потоків (5 семестр)

Газобалонні установки автомобілів (5 семестр)

Експлуатаційні матеріали автомобілів (5 семестр)

Економіка автотранспортних підприємств (7 семестр)

Вантажні перевезення (7 семестр)

Гібридні силові установки автомобілів (7 семестр)

Автомобільні та пневмоколісні крани (7 семестр)

Правила перевезень, ліцензування та сертифікація на транспорті (4 семестр)

Двигуни внутрішнього згоряння (4 семестр)

Електронні системи автоматики автомобілів (4 семестр)

Інформаційне забезпечення вантажних та пасажирських перевезень (6 семестр)

Електричні силові установки автомобілів (6 семестр)

Технологічні та обслуговуючі споруди на транспорті (6 семестр)

Технічна експертиза автотранспорту (8 семестр)

Перспективні автомобілі (8 семестр)

Експлуатація, діагностика та організація ремонту ДВЗ (8 семестр)

Транспортні технології (транспортні системи):Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання):