Спеціальності та освітні програмиАвтомобільний транспорт:

ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(274 - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР)

ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(274 - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР)


Залізничний транспорт:

ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"(273 - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР)

ДІЮЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"(273 - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР)


Транспортні технології (транспортні системи):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ)


Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА З ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ, ДОРОЖНІ,БУДІВЕЛЬНІ,МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ)

Інформація навчального процесу

ПОТОЧНИЙ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ, СЕСІЇ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ


СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СНУ ім.В. ДАЛЯ


ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


Ing. Jan Dizo, PhD - ВИКЛАДАЧ Жилінського Університету ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАЛІЗНИЧНИКІВ КАФЕДРИ ЗАТПТМ ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ "Investigation of the vertical vibration of a locomotive by means of a simplified planar model"МАЙБУТНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ ВІДВІДАЛИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНУ ЕКСКУРСІЮ ДО ОБ'ЄДНАНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА "КРУГЛИХ СТОЛІВ" НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕГІОНУ
Виробнича практика


ФОТОАЛЬБОМ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ЗАЛІЗНИЧНИКІВ


Робочі навчальні плани та програмиАвтомобільний транспорт:

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(274 - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР(денна форма))

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(274 - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР(денна форма))

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(274 - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР(заочна форма))

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(274 - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР(заочна форма))
Залізничний транспорт:

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"(273 - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР(денна форма))

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"(273 - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР(денна форма))

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"(273 - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР(заочна форма))

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"(273 - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР(заочна форма))


----РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (на залізничному транспорті)

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТІ ЛОКОМОТИВІВ

ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЛОКОМОТИВІВ

ІНОЗЕМНА МОВА (англійська мова)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ ТА ВАГОНІВ

КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

----РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

ЕНЕРГОХОЛОДИЛЬНІ СИСТЕМИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОКОМОТИВО ТА ВАГОНОБУДУВАННІ

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАДАЧАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

АСУ В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ