Введiть
Email:

Пароль:Новини

Офіційні новини з сайту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


______________________________________________ Шановні колеги, студенти та випускники СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ! Вітаємо вас з ювілеєм рідного університету! Бажаємо нашому університету довгих років процвітання, наукових і творчих досягнень, кмітливих і цілеспрямованих студентів, успішних випускників, здолання нових вершин та миру!
_____________________________________________ Розпорядження по кафедрі

Шановні викладачі та студенти! У зв'язку з карантином та переходом на дистанційний режим проведення занять ОБОВ'ЯЗКОВО підключення в MOODLE згідно з поточним розкладом. Всі інструкції з налаштування ВІДЕОЛЕКЦІЙ є в MOODLE або в додатковій інструкції, що буде розіслана індивідуально.


_____________________________________________

Контакти


Історія кафедри

Кафедра здійснює підготовку фахівців згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за 2 галузями знань: 27 – Транспорт (3 спеціальності) та 13 – Механічна інженерія (1 спеціальність).
Також випускники кафедри можуть підвищити свій освітній рівень в аспірантурі. У кадровому складі кафедри 4 докторів технічних наук, 16 кандидатів наук, 6 професорів, 13 – доцентів, 4 старших викладача та 1 асистент. Викладачі кафедри проходять стажування в наукових та навчальних закладах України та у Жилинському університеті (Словакія). Основними об’єктами діяльності випускників нашої кафедри відповідно спеціальностей є:

Залізничний рухомий склад: локомотиви, вагони, дизель- та електропоїзди тощо. Діяльність випускника можлива i в інших сферах, що пов’язані з транспортною та іншою технікою, яка має певну конструктивну та технологічну єдність, або подібність з основними об’єктами його діяльності. Наприклад, трамваї, поїзди метрополітену, шахтний, кар’єрний, промисловий та інші види рейкового рухомого складу.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно-управлінського персоналу:

• у галузі виробництва, технічної експлуатації та ремонту залізничного рухомого складу – майстра, або технолога в цеху;

• у виробничих і виробничо-технічних відділах підприємств та установ, у відділах охорони праці та техніки безпеки, нормування, планування тощо – молодшого спеціаліста або інженера;

• в малих та спільних підприємствах різних форм власності, кооперативах, фермерських, підсобних господарствах, та інших підприємствах, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом рейкового рухомого складу та іншої техніки, механіка дільниці цеху, депо, управління тощо;

• у галузевих науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах – старшого лаборанта або молодшого наукового співробітника;

• у проектних відділах та установах – конструктора 3-ої категорії;

• у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації – викладача навчальних дисциплін, які відповідають професійному спрямуванню фахівця;

• у комерційних та інших структурах, пов'язаних з продажем техніки, а також у рекламних агентствах відповідного профілю референта, консультанта-продавця або менеджера.

Автомобільний транспорт: зразки техніки автомобільного транспорту різного призначення, об’єктів інфраструктури; нормативно-технічна документація по техніці, технології автомобільного транспорту та об’єктам інфраструктури; методи і засоби створення, експлуатації, ремонту та контролю якості об'єктів автомобільного транспорту в цілому, а також їх окремих агрегатів, підсистем і деталей.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно- управлінського персоналу у таких виробничих сферах:

• Виробництво автотранспортних засобів

• Торгівля автотранспортними засобами

• Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

• Торгівля іншими автотранспортними засобами

• Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

• Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

• Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

• Надання послуг таксі

• Вантажний автомобільний транспорт

Транспортні технології (транспортні системи): транспортні системи та технології роботи видів транспорту (автомобільний, залізничний, морський, трубопровідний, міський), їх взаємодія; транспортні системи промислових вузлів, регіонів, міст, пунктів взаємодії видів транспорту, в портах та митних терміналах; перевантажувальні комплекси, об’єкти транспортної інфраструктури.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно- управлінського персоналу за рівнем бакалавра:

• Технік-технолог

• Диспетчер

• Диспетчер автомобільного транспорту

• Диспетчер вагонного депо

• Диспетчер з міжнародних перевезень

• Диспетчер підприємства (району) мереж

• Диспетчер служби перевезень

• Диспетчер станційний

• Стивідор

• Інженер-інспектор з контролю за використанням палива

• Технік-інспектор з контролю за використанням палива

• Диспетчер поїзний

• Диспетчер-інспектор

• Інженер з безпеки руху

• Інженер-інспектор

• Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

• Ревізор автомобільного транспорту

• Ревізор вагового господарства

• Ревізор з безпеки руху

• Сюрвейєр вантажний

• Технік-інспектор

• Брокер

• Агент з митного оформлення вантажів та товарів

• Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)

• Агент із замовлень населення на перевезення

• Адміністратор пасажирської служби

• Експедитор транспортний

• Черговий по транспортно-експедиційному підприємству

За рівнем магістра:

•головного фахівця;

•головного інженера на транспорті;

•директора з транспорту,

•керівника структурних підрозділів;

•начальника вокзалу;

•начальника відділу транспорту;

•начальника диспетчерської служби;

•начальника відділу організації безпеки руху;

•начальника перевантажувального комплексу,

•контейнерного терміналу;

•розробника систем (транспортних);

•інженера-дослідника.

Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання): процеси, устаткування та організація галузевого машинобудівного виробництва підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; засоби і методи випробовування та контролювання якості та надійності підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати посади:

• керівниками підприємств і організацій

• головними інженерами

• головними механіками

• конструкторами

• проектувальниками

• технічними експертами

• інспекторами державних контролюючих органів.


Розвиток та пріоритети


Склад кафедри

Викладацький склад кафедри

Горбунов Микола Іванович професор, д.т.н., завідувач кафедри. РезюмеКузьменко Сергій Валентинович професор, к.т.н., директор інституту транспорту та будівництва. РезюмеБойко Григорій Олексійович професор, к.т.н.РезюмеМогила Валентин Іванович професор, к.т.н.Резюме

Дьомін Юрій Володимирович професор, д.т.н.Резюме

Кічкіна Олена Іванівна професор, к.т.н.Резюме

Заверкін Андрій Вікторович доцент, к.т.н.Резюме

Нєженцев Олексій Борисович доцент, к.т.н.Резюме

Ковтанець Максим Володимирович cт. викладач, к.т.н.Резюме

Ноженко Володимир Сергійович доцент, к.т.н.

Климаш Андрій Олександрович доцент, к.т.н.Резюме

Сергієнко Оксана Вікторівна доцент, к.т.н.Резюме

Полупан Євген Вікторович доцент, к.т.н.Резюме

Шевченко Сергій Іванович доцент, к.т.н.Резюме

Керемет Михайло Анатолійович доцент, к.т.н.Резюме

Шепітько Оксана Вікторівна інженер

Балковська Ганна Володимирівна інженер, асистент