- ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Методологія та організація наукових досліджень

Іноземна мова

Основи педагогіки вищої школи

Цивільний захист

Охорона праці в галузі (на автомобільному транспорті)

Технологічне проектування АТП

Організація, планування і керування технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів

Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті

Методи наукових досліджень автотранспортних систем

Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів

Управління та комерційна діяльність на автомобільному транспорті

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах

Спеціалізований рухомий склад автотранспорту

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (з відривом від теоретичного навчання)

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

- ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Спеціальний курс технічної експлуатації автомобілів

Управління трудовими ресурсами на підприємствах автотранспорту

Автотехнічна експертиза

Математичне моделювання в наукових дослідженнях автотранспортних систем та автоматизація розрахунків

Методи оптимізації в наукових дослідженнях- ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (на залізничному транспорті)

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТІ ЛОКОМОТИВІВ

ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЛОКОМОТИВІВ

ІНОЗЕМНА МОВА (англійська мова)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ ТА ВАГОНІВ

КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

- ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

ВЗАЄМОДІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ТРАНСПОРТУ

ЕНЕРГОХОЛОДИЛЬНІ СИСТЕМИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОКОМОТИВО ТА ВАГОНОБУДУВАННІ

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАДАЧАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ

АСУ В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ


ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ(галузь знань 27 - транспорт, спеціальність 274 - автомобільний транспорт, другий(магістерський) рівень вищої освіти)
ОПИС ОПП

ОПП ТА ДОДАТКИ ДО НЕЇ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - МАГІСТРИ (денна форма навчання -2022рік)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - МАГІСТРИ (заочно-дистанційна форма навчання 2022рік)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - МАГІСТРИ (денна форма навчання -2023рік)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - МАГІСТРИ (заочно-дистанційна форма навчання 2023рік)

- ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Звіт самооцінювання

- НАКАЗИ:

НАКАЗ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПП "Автомобільний транспорт"

НАКАЗ ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОПП "Автомобільний транспорт"

- ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА РЕДАКЦІЇ ОПП "Автомобільний транспорт"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №10 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ПЛАНУ ТА РЕДАКЦІЇ ОПП "Автомобільний транспорт"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №13 ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ СНУ ім. В.ДАЛЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕДАКЦІЇ ОПП "Автомобільний транспорт"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №9 ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ННІ ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ СТУДЕНСТВА ТА РОБОТОДАВЦЯМИ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ ОПП ТА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ "Автомобільний транспорт"

- УГОДИ:

УГОДА ПРО БАЗУ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ - ТОВ ПРОДМАШБУД

УГОДА ПРО БАЗУ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ - ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСПЕЛЕ"

- ВІДГУКИ РОБОТОДАВЦІВ:

ВІДГУК - ТОВ ПРОДМАШБУД

ВІДГУК - ПІДПРИЄМСТВО З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ВІДГУК - ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСПЕЛЕ"

ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ - ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО(галузь знань 27 - транспорт, спеціальність 273 - залізничний транспорт, другий(магістерський) рівень вищої освіти)
ОПИС ОПП

ОПП ТА ДОДАТКИ ДО НЕЇ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - МАГІСТРИ (денна форма навчання)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - МАГІСТРИ (заочно-дистанційна форма навчання)

- ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТАМИ Національної Агенції Забезпечення Якості Вищої Освіти: ID 499 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, ОП "Локомотиви та локомотивне господарство":

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ZOOM-КОНФЕРЕНЦІЇ: 15 квітня 2021, з 17:20 до 18:00(Ідентифікатор конференції: 715 7250 2892 Пароль: 2021)

- ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

ЗВІТ САМООЦІНЮВАННЯ

- НАКАЗИ:

НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

- ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №9 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ СТАНДАРТА ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГАРАНТА ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КЕРІВНИКА ТА ЧЛЕНІВ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕДАКЦІЇ ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО" ТА РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №9 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО" ТА ПРОЕКТУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ(після громадського обговорення)

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №9 ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ HHI ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА СНУ ім. В.ДАЛЯ ПРО АНКЕТУВАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД ОПП ТА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №9 ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ HHI ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА СНУ ім. В.ДАЛЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕДАКЦІЇ ОПП ТА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №8 ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ СНУ ім. В.ДАЛЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕДАКЦІЇ ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПРО АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, РОБОТОДАВЦІВ ТА ВИПУСКНИКІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"

- УГОДИ:

УГОДА ПРО БАЗУ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

- ВІДГУКИ РОБОТОДАВЦІВ:

ВІДГУК - ЛИМАНСЬКЕ ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО

ВІДГУК - СЛОВ'ЯНСЬКЕ ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО

ВІДГУК - ТОВ "ОГЗТ"

ВІДГУК - ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ"

- РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

- АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА:

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, РОБОТОДАВЦІВ ТА ВИПУСКНИКІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОПП "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"- РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ПОПЕРЕДНЬО РОЗГЛЯНУТИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №3 засідання Ради експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

- СИЛАБУСИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Методологія та організація наукових досліджень

Іноземна мова

Основи педагогіки вищої школи

Цивільний захист

Охорона праці в галузі (на автомобільному транспорті)

Технологічне проектування АТП

Організація, планування і керування технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів

Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті

Методи наукових досліджень автотранспортних систем

Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів

Управління та комерційна діяльність на автомобільному транспорті

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах

Спеціалізований рухомий склад автотранспорту

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (з відривом від теоретичного навчання)

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

- СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Спеціальний курс технічної експлуатації автомобілів

Управління трудовими ресурсами на підприємствах автотранспорту

Автотехнічна експертиза

Математичне моделювання в наукових дослідженнях автотранспортних систем та автоматизація розрахунків

Методи оптимізації в наукових дослідженнях

Науково-дослідна робота студентів

- СИЛАБУСИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (на залізничному транспорті)

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТІ ЛОКОМОТИВІВ

ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЛОКОМОТИВІВ

ІНОЗЕМНА МОВА (англійська мова)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ ТА ВАГОНІВ

КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (з відривом від теоретичного навчання)

- СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

ВЗАЄМОДІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ТРАНСПОРТУ

ЕНЕРГОХОЛОДИЛЬНІ СИСТЕМИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОКОМОТИВО ТА ВАГОНОБУДУВАННІ

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАДАЧАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ

АСУ В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ