Введiть
Email:

Пароль:Контакти

ЮРИДИЧНА АДРЕСА вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, 01042, Україна

E-mail: locom@snu.edu.ua


Електронна адреса кожного викладача вказана в його особистому резюме на цій сторінці сайту

Новини

_____________________________________________

Офіційні новини з сайту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

_____________________________________________


Найкращий молодий вчений університету доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, к.т.н. Максим Ковтанець став переможцем Всеукраїнського конкурсу “Молодий вчений року 2022” у номінації “Транспорт та транспортні технології”, а його колега по кафедрі, к.т.н. Євген Медведєв посів 3-є місце у конкурсі.
Організатором Конкурсу є Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Головною метою конкурсу є визнання значних досягнень молодих учених у різних галузях знань та сферах діяльності. Учасниками конкурсу є молоді вчені відповідно до Закону України «Про науково-технічну діяльність». У кожній номінації мають право номінуватися як молоді вчені, так і колективи молодих вчених. Конкурс проводився у 83 номінаціях. Критерії оцінювання такі: керівництво та участь у виконанні наукових проєктів, публікаційна активність, цитування у визнаних науково-метричних базах даних, наявність охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, наявність опублікованих наукових монографій тощо. _____________________________________________
Колектив кафедри вітає з 80-річним ювілеєм професора, д.т.н. Юрія Васильовича Дьоміна! Юрій Васильович своє професійне життя присвятив дослідженням в транспортній галузі, зокрема залізничному транспорту. З 1966 року, після закінчення навчання, починаючи з лабораторії динаміки та міцності рухомого складу ДІПу, Інституту технічної механіки НАНУ (1969 – 1997 рр.), Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту (1997 – 1998 рр.), Державного економіко-технологічного університету транспорту (1998 – 2008 рр.), ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України» (2008 – 2015 рр.), а з 2016 р. і по нині, професор кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Завдяки наполегливій роботі, опубліковано 230 наукових праць, включаючи 3 монографії і навчальний посібник. Отримано 15 авторських свідоцтв та 5 патентів на винахід. Захищено 1 доктора технічних наук і 15 кандидатів технічних наук. Бажаємо мудрому і великому вченому залишатися променем освіти для молодого підростаючого покоління вчених транспортної галузі, який ніколи не шкодував своїх сил і старань для науки. Ви є прикладом відданого служіння інтересам освіти і науки України. Бажаємо міцного здоров’я, миру, родинного затишку, сил для невтомної та натхненної праці, нових ідей і нестандартних рішень, невичерпного творчого натхнення та наснаги. _____________________________________________ ЗАВЕРШЕНО ПРОЦЕДУРУ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО"- спеціальність 273 - залізничний транспорт, другий(магістерський) рівень вищої освіти


_____________________________________________

За результатами першого і другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на підставі рецензій та рейтингової оцінки доповідей студентів на відеоконференції наукових робіт, галузева конкурсна комісія виявила переможців Конкурсу та нагородила Дипломом ІІІ ступеня студента нашої кафедри спеціальності «Автомобільний транспорт» Реуку Микиту Євгеновича. Кафедра щиро вітає Микиту Євгеновича та його наукового керівника Шевченко Сергія Івановича з нагородою.

_____________________________________________

Спільна робота студентів Арменчу Альони (науковий керівник д.т.н., проф. зав. кафедрою ЕП і ТВР ОНМУ - Кириллова О.В.) та студента-автомобіліста Бухова Андрія (науковий керівник к.т.н., доц. професор кафедри ЗАТ та ПТМ СНУ ім. В .Даля – Кічкіна О.І.), що присвячена взаємодії портів з наземним транспортом через «сухий порт» було подано на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. 22.04.2021 року робота була представлена у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей – Суднобудування та водний транспорт (секція експлуатація флоту і портів) і нагороджена дипломом І ступеню - ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!!

_____________________________________________

Відбулася IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці», присвячена пам’яті видатного науковця Горбунова Миколи Івановича. _____________________________________________

Лекція Ing. Jan Dizo, PhD - викладач Жилінського Університету прочитав відео-лекцію для студентів-залізничників кафедри ЗАТПТМ на тему "Investigation of the vertical vibration of a locomotive by means of a simplified planar model"

_____________________________________________

Відеоконференція-зустріч студентів кафедри з успішним випускником минулих років
_____________________________________________

Майбутні залізничники відвідали профорієнтаційну екскурсію до Об’єднаного господарства залізничного транспорту _____________________________________________

Наш колега, кандидат технічних наук Максим Володимирович Ковтанець перейшов ювілейний рубіж у 100 патентів на винаходи та корисні моделі. Вітаємо Максима Володимировича та бажаємо нових наукових та творчих звершень!!! _____________________________________________

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ У КОНКУРСІ МОН КЕРІВНИКА НАУКОВОЇ ТЕМИ ВОЛОДИМИРА НОЖЕНКА ТА ЙОГО КОМАНДУ!!!

Також висловлюємо подяку за співпрацю керівництву ПАТ «Укрзалізниця», яке надає нашим вченим доступ до випробувальних полігонів. Саме там наші колеги отримують необхідну для дослідження інформацію та експериментальні дані.

Нагадаємо, що конкурс проєктів проводиться для молодих вчених, які працюють або навчаються у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН. Державне фінансування з січня 2021 року отримають 54 проєкти.

Зазначений проєкт отримав 87 балів. Загальний обсяг його фінансування – майже півтора мільйона гривень (1499,4 тис. грн), третину цієї суми буде виділено у перший рік роботи над проєктом.


Розвиток та пріоритети

Кафедра здійснює підготовку фахівців згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за 2 галузями знань: 27 – Транспорт (3 спеціальності) та 13 – Механічна інженерія (1 спеціальність).
Також випускники кафедри можуть підвищити свій освітній рівень в аспірантурі. У кадровому складі кафедри 4 докторів технічних наук, 16 кандидатів наук, 6 професорів, 13 – доцентів, 4 старших викладача та 1 асистент. Викладачі кафедри проходять стажування в наукових та навчальних закладах України та у Жилинському університеті (Словакія). Основними об’єктами діяльності випускників нашої кафедри відповідно спеціальностей є:

Залізничний рухомий склад: локомотиви, вагони, дизель- та електропоїзди тощо. Діяльність випускника можлива i в інших сферах, що пов’язані з транспортною та іншою технікою, яка має певну конструктивну та технологічну єдність, або подібність з основними об’єктами його діяльності. Наприклад, трамваї, поїзди метрополітену, шахтний, кар’єрний, промисловий та інші види рейкового рухомого складу.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно-управлінського персоналу:

• у галузі виробництва, технічної експлуатації та ремонту залізничного рухомого складу – майстра, або технолога в цеху;

• у виробничих і виробничо-технічних відділах підприємств та установ, у відділах охорони праці та техніки безпеки, нормування, планування тощо – молодшого спеціаліста або інженера;

• в малих та спільних підприємствах різних форм власності, кооперативах, фермерських, підсобних господарствах, та інших підприємствах, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом рейкового рухомого складу та іншої техніки, механіка дільниці цеху, депо, управління тощо;

• у галузевих науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах – старшого лаборанта або молодшого наукового співробітника;

• у проектних відділах та установах – конструктора 3-ої категорії;

• у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації – викладача навчальних дисциплін, які відповідають професійному спрямуванню фахівця;

• у комерційних та інших структурах, пов'язаних з продажем техніки, а також у рекламних агентствах відповідного профілю референта, консультанта-продавця або менеджера.

Автомобільний транспорт: зразки техніки автомобільного транспорту різного призначення, об’єктів інфраструктури; нормативно-технічна документація по техніці, технології автомобільного транспорту та об’єктам інфраструктури; методи і засоби створення, експлуатації, ремонту та контролю якості об'єктів автомобільного транспорту в цілому, а також їх окремих агрегатів, підсистем і деталей.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно- управлінського персоналу у таких виробничих сферах:

• Виробництво автотранспортних засобів

• Торгівля автотранспортними засобами

• Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

• Торгівля іншими автотранспортними засобами

• Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

• Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

• Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

• Надання послуг таксі

• Вантажний автомобільний транспорт

Транспортні технології (транспортні системи): транспортні системи та технології роботи видів транспорту (автомобільний, залізничний, морський, трубопровідний, міський), їх взаємодія; транспортні системи промислових вузлів, регіонів, міст, пунктів взаємодії видів транспорту, в портах та митних терміналах; перевантажувальні комплекси, об’єкти транспортної інфраструктури.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно- управлінського персоналу за рівнем бакалавра:

• Технік-технолог

• Диспетчер

• Диспетчер автомобільного транспорту

• Диспетчер вагонного депо

• Диспетчер з міжнародних перевезень

• Диспетчер підприємства (району) мереж

• Диспетчер служби перевезень

• Диспетчер станційний

• Стивідор

• Інженер-інспектор з контролю за використанням палива

• Технік-інспектор з контролю за використанням палива

• Диспетчер поїзний

• Диспетчер-інспектор

• Інженер з безпеки руху

• Інженер-інспектор

• Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

• Ревізор автомобільного транспорту

• Ревізор вагового господарства

• Ревізор з безпеки руху

• Сюрвейєр вантажний

• Технік-інспектор

• Брокер

• Агент з митного оформлення вантажів та товарів

• Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)

• Агент із замовлень населення на перевезення

• Адміністратор пасажирської служби

• Експедитор транспортний

• Черговий по транспортно-експедиційному підприємству

За рівнем магістра:

•головного фахівця;

•головного інженера на транспорті;

•директора з транспорту,

•керівника структурних підрозділів;

•начальника вокзалу;

•начальника відділу транспорту;

•начальника диспетчерської служби;

•начальника відділу організації безпеки руху;

•начальника перевантажувального комплексу,

•контейнерного терміналу;

•розробника систем (транспортних);

•інженера-дослідника.

Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання): процеси, устаткування та організація галузевого машинобудівного виробництва підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; засоби і методи випробовування та контролювання якості та надійності підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати посади:

• керівниками підприємств і організацій

• головними інженерами

• головними механіками

• конструкторами

• проектувальниками

• технічними експертами

• інспекторами державних контролюючих органів.


Історія кафедри

Кафедра «Залізничний, автомобільний транспорт та підйомно-транспортні машини» створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр залізничного транспорту, автомобільного транспорту, транспортних систем, підйомно-транспортної техніки. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в не одне десятиріччя.

Кафедра залізничного транспорту як структурна одиниця офіційно була утворена в 1960 році за назвою «Кафедра локомотивобудування» у числі найперших в нашому університеті. Ще у довоєнні роки технікум, згодом перетворений поспіль в інститут, став кузнею інженерних кадрів. Його виробничою базою був Луганський завод ім. Жовтневої революції, нині – холдингова компанія "Луганськтепловоз". Понад 45 років при кафедрі існує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів".

Кафедра автомобільного транспорту була заснована у 1967 році. У 1985 році була створена філія кафедри на базі АТП-10954, де проводилися практичні і лабораторні заняття, захист дипломних проектів. У 2000 році була створена друга філія – на базі АТП УМВС. У цей період для проведення наукових досліджень на кафедрі створена сертифікована науково-дослідна лабораторія. Науковим керівником її був д.т.н. Куликов Ю.А. Знаменною подією в житті кафедри стало відкриття в 1991 році денної форми підготовки інженерів-механіків автомобільного транспорту. На кафедрі були створені нові навчальні лабораторії і спеціальні класи, у тому числі – діагностична лабораторія зі стендом перевірки тягових якостей автомобілів. Був придбаний автомобіль ГАЗ-24, макети і моделі вузлів і агрегатів автомобілів. У процесі навчальної і наукової праці кафедрою були встановлені тісні зв'язки з ведучими вузами України – Українським національним транспортним університетом, Харківським державним автодорожнім технічним університетом, підприємствами регіону: «Транс-Кінг», «Центр ЗАЗ», АТ «Автоскладальний завод» і іншими автотранспортними і промисловими підприємствами, та міжнародні зв'язки з Росією, Польщею, Йорданією й Іраком. Співробітниками кафедри за роки роботи створені матеріально-технічна база і необхідне методичне забезпечення. Видано більш 500 публікацій методичного і наукового характеру, у тому числі монографії, методичні посібники, винаходи і патенти, що знайшли застосування й в інших країнах.

Кафедра транспортних систем є правонаступником кафедри промислового транспорту, яка була відкрита в Луганському машинобудівному інституті у 1969 році, але ще у 1967 році було здійснено перший набір на денне і вечірнє відділення за фахом "Промисловий транспорт". Першими викладачами кандидати технічних наук були Глібко Д.К., Закорецький В.А., Бабичев В.В, Брагін Б.Ф., Голик Ю.Р., Турушин В.О., асистент Куценко В.І. З 1975 році з приходом нових викладачів, які мали досвід практичної роботи на підприємствах та НДІ, таких як к.т.н. Лєсной Б.І., Пітельгузов М.А., Коломиєць О.С. на кафедрі розвиваються нові напрямки наукових досліджень. В розвиток кафедри в різні часи внесли вагомий вклад такі викладачі: доктор технічних наук Нечаєв Г.І., кандидати технічних наук, доценти Маркунтович Ф.Д., Александров В.Є. Кут О.В., Крикунов О.П. З 1986 року на кафедрі здійснювалась підготовка інженерів за фахом "Організація перевезень і управління на транспорті", кафедру перейменовано відповідно спеціальності. У 1993 році на базі кафедри відкривається спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 05.22.12 – «Промисловий транспорт». Кафедра постійно оновлювала науково-педагогічний склад, виховуючи науковців з складу студентів та працівників кафедри. Кандидатські дисертації захистили Куценко В.І., Кут О.В., Сьомін Ю.Г., Заверкін А.В., Чернецька-Білецька Н.Б., Кічкіна О.І., Лучко М.І., Грибініченко М.В. У 1999 році на кафедрі було здійснено перший набір студентів на навчання за новою спеціальністю "Транспортні системи" і кафедру перейменовано в "Транспортні системи". У 2000 році кафедра транспортних систем відкриває спеціальності "Організація перевезень і управління на транспорті" та «Транспортні системи» в Євпаторійському і Скадовському філіях Кримського факультету університету, і до 2014 року здійснює підготовку бакалаврів. Навіть окупація Криму не перешкодила завершити навчальний процес у 2014 році і гідно провести захист бакалаврів. В подальшому всі студенти з Криму, хто мав бажання продовжити навчання в університеті скористалися цією можливістю вже в переселеному в Сєвєродонецьк виші.

Кафедра підйомно-транспортної техніки була створена у 1972 році і з 1978 року була базовою кафедрою в Україні з випуску спеціалістів у галузі кранобудування. Підготовка висококваліфікованих кадрів в області підйомно-транспортної техніки вимагала організації нових навчальних і наукових лабораторій і кабінетів, вирішення кадрового питання, розвиток науки та підготовки методичної та навчальної літератури. Відкрита з цієї спеціальності у 1962 році аспірантура, дозволила підготувати кадри для організації навчального процесу на досить високому рівні. Аспіранти Л.Я. Будіков, Д.К. Глебко, О.В. Карський, М.О. Шевченко захистили кандидатські дисертації (науковий керівник проф. Б.П. Румянцев). У зв'язку з цим виникла потреба у виділенні спеціальності ПТМ і створення самостійної випускної кафедри "Підйомно-транспортні машини і обладнання". При кафедрі ПТМ створені: відділення Підйомно-транспортної Академії наук України, академіками і членами-кореспондентами якої є викладачі кафедри, експертно-діагностична науково-дослідна лабораторія «Вантажопідйомні машини і промислові споруди», яка першою в Україні серед університетів отримала у 1996 році дозвіл на діагностування технічного стану підіймальних споруд. Лабораторія кафедри була беззаперечним лідером в університеті за обсягом госпдоговірних робіт з підприємствами та організаціями. Випускники кафедри є фахівцями в галузях: проектування, виробництва, монтажу, технічної експлуатації та технічної експертизи ПТДБММ і О.

На цей час спільний колектив об’єднаних кафедр плідно виконує задачі освітньої діяльності та наукових досліджень.

Першим завідувачем кафедри «Локомотивобудування» був Кирилов Ю. Г., кандидат технічних наук, доцент (1960 – 1975 р.р.). З 1975 р. по 2013 р. кафедрою завідував доктор технічних наук, професор О. Л. Голубенко, Герой Украіни. Невеликий період (з 24.10.78 р. по 24.08.79 р.), коли О. Л. Голубенко був у науковому відрядженні у Німеччині, обов’язки завідувача кафедри виконував к.т.н., доц. В. А. Слащов. У період з 2013-2016 р.р. кафедрою завідував кандидат технічних наук, професор В.І. Могила, заслужений винахідник України, академік Транспортної Академії України (ТАУ), заслужений діяч ТАУ.

Першим завідувачем кафедрою «Автомобільний транспорт» був кандидат технічних наук Федір Федорович Воронков, а першими викладачами стали: кандидати технічних наук Леонід Іванович Коротков, Віктор Григорович Комісаров і Лев Георгійович Яницький. З 1971 року кафедру очолив випускник Харківського автодорожнього інституту к.т.н., доц. Гогайзель А.В. У липні 1984 року завідувачем кафедрою обирається доктор технічних наук, професор Юрій Андрійович Куликов, що пройшов наукову школу в Московському вищому технічному училищі ім. Баумана Н.Е. і Московському інституті інженерів транспорту. З 2001 по 2014 рр. кафедру очолював професор, доктор технічних наук Старченко Валерій Миколайович.

Першим завідувачем кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання» був призначений доцент, к.т.н. Леонід Якович Будіков (1972-1983 рр.). У період з 1983 по 1997 роки кафедрою завідував к.т.н., професор Румянцев Борис Павлович, в період з 1997 по 2014 роки - д.т.н., професор Будіков Леонід Яковлевич. У серпні 2014 року кафедра разом з університетом переміщується до м. Сєвєродонецьк Луганської області. Новим завідувачем кафедри призначається к.т.н., доц. Бойко Г.О.

Першим завідувачем кафедри «Промисловий транспорт» був к.т.н., доц. Глєбко Дмитро Костянтинович. Пізніше, кафедра змінювала назву і в різні періоди її очолювали: З 1975 по1985р.кафедру очолював к.т.н. доц. Закорецький Віталій Андрійович, з 1985 року - д.т.н., проф. Брагін Борис Федорович, з 2000 року – знов к.т.н., доц. Закорецький Віталій Андрійович. 2003 -2014 роки очолював кафедру д.т.н., проф. Нєчаєв Григорій Іванович. З 2014 по 2016 р. – к.т.н,, доц. Кічкіна Олена Іванівна. З 2016 року на базі кафедр залізничного транспорту, автомобільного транспорту, транспортних систем, підйомно-транспортної техніки була створена кафедра «Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин» яку очолив Горбунов Микола Іванович, д.т.н., професор, заслужений винахідник України, академік Транспортної академії України (ТАУ), заслужений діяч ТАУ, експерт Департаменту атестації кадрів МОН України.


Склад кафедри

Викладацький склад кафедри

Климаш Андрій Олександрович доцент, к.т.н., Завідувач кафедри Резюме


Горбунов Микола Іванович професор, д.т.н., завідувач кафедри(2016-2021р.р.), заслужений винахідник України , почесний професор Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти», академік та заслужений діяч Транспортної академії України, експерт Департаменту атестації кадрів МОН України, член експертної ради ВАК України з залізничного транспорту, член експертної ради МОН України , член експертної групи ЕГ-04 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних наук . Резюме


Кузьменко Сергій Валентинович професор, к.т.н., декан факультету транспорту та будівництва. Резюме


Бойко Григорій Олексійович професор, к.т.н., начальник науково-дослідної частини СНУ ім. В. Даля Резюме


Могила Валентин Іванович професор, к.т.н., заслужений винахідник України, почесний професор СНУ ім. В. Даля, дійсний член та заслужений діяч Транспортної Академії України Резюме


Дьомін Юрій Васильович професор, д.т.н., академік та член Президії Транспортної Академії України, член редколегії та ревізійних комісій наукових журналів Journal of Warsaw University of Technology «Archives of Transport» та Journal of Railway Research Institute «Problemy kolejnictwa» Резюме


Кічкіна Олена Іванівна професор, к.т.н. Резюме


Заверкін Андрій Вікторович доцент, к.т.н. Резюме


Ковтанець Максим Володимирович cт. викладач, к.т.н. Резюме


Сергієнко Оксана Вікторівна доцент, к.т.н. Резюме


Кічкін Олексій Вікторович cт.викладач Резюме


Полупан Євген Вікторович доцент, к.т.н. Резюме


Шевченко Сергій Іванович доцент, к.т.н. Резюме


Балковська Ганна Володимирівна інженер, асистент